Home Tin Tức
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tìm Kiếm

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế

Tin Tức

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả
31 Thông báo mở lớp tập huấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo ISO 22000 khai giảng ngày 12/03/2011 Administrator
32 Thông báo mở lớp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 khai giảng ngày 12/03/2011 Administrator
33 Thông báo mở lớp Nghiệp Vụ Sư Phạm khai giảng ngày 05/03/2011 Administrator
34 Thông báo chiêu sinh các khóa học ngắn hạn khai giảng ngày 05/03/2011 Administrator
35 Thông báo mở lớp Nghiệp Vụ Sư Phạm Administrator
36 Thông báo mở lớp tập huấn "Chuyên viên đánh giá nội bộ" theo ISO 9001:2008 khai giảng ngày 18/12 Administrator
37 Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, tiếng Nhật ngắn hạn khai giảng ngày 06/12 Administrator
38 Thông báo mở lớp tập huấn "Chuyên viên đánh giá nội bộ" Administrator
39 Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh khai giảng ngày 25/11/2010 Administrator
40 Thông báo chiêu sinh các khóa học ngắn hạn khai giảng ngày 25/11/2010 Administrator
 
Trang 4 trong tổng số 6