Home Giới Thiệu Hội Đồng Khoa Học
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tìm Kiếm

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế

Hội Đồng Khoa Học

Email In PDF.
1
GS. TS. Nguyễn Văn Lợi Cố vấn
2
GS. TS. Nguyễn Nhã Bản Cố vấn
3
PGS. TS. Dư Ngọc Ngân Cố vấn
4
TS. Đặng Trang Viễn Ngọc Cố vấn
5
TS. Mai Thị Kiều Phượng Cố vấn
6
TS. Nguyễn Chí Tân Chủ tịch
7
TS. Phạm Ngọc Hiền P. Chủ tịch
8
TS. Trần Mai Ước Thư ký
9
TS. Nguyễn Thị Hoa Phương Uỷ viên
10
TS. Nguyễn Thị Hiền Uỷ viên
11
ThS. Hà Anh Vũ Uỷ viên
12
TS. Nguyễn Ngọc Vũ Uỷ viên
13
TS. Phú Văn Hẳn Uỷ viên
14
TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm Uỷ viên
15
ThS. Đặng Quang Hoàng Uỷ viên
16
ThS. Nguyễn Thị Bích Hiệp Uỷ viên
17
ThS. Nguyễn Hoài Nam Uỷ viên
18
Ths. Kim Hee Jong Uỷ viên
19
ThS. Nguyễn Huy Dũng Uỷ viên
20
ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn Uỷ viên
21
CN . Nguyễn Văn Thoại Uỷ viên
22
ThS. Nguyễn Văn Hoài Uỷ viên
23
ThS. Đinh Thị Thu Hà Uỷ viên
24
Ths. Huỳnh Lâm Anh Chương Uỷ viên
25
TS. Hà Thanh Vân Uỷ viên
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 20 Tháng 8 2014 21:33 )