Home Các Trung Tâm
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tìm Kiếm

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế

Các Trung Tâm Trực Thuộc

Email In PDF.

1. Tạp chí Khoa học

Tổng biên tập: TS. Nguyễn Chí Tân

2. Trung tâm Anh ngữ Quốc tế

Giám đốc: TS. Nguyễn Ngọc Vũ

3. Trung tâm dịch thuật

Giám đốc: TS. Nguyễn Thanh Châu

4. Trung tâm Đào tạo

Giám đốc: TS. Trần Mai Ước

5. Trung tâm Hàn ngữ

Giám đốc: Ths. Kim Hee Jong

6. Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ Đông Nam Á

Giám đốc: TS. Phú Văn Hẳn

7. Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ Xã hội

Giám đốc: ThS. Nguyễn Huy Dũng

8. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Ngôn ngữ

Giám đốc: ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn

9. Trung tâm Nhật ngữ

Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Thoại

10. Trung tâm Pháp ngữ Quốc tế

Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Hoài

11. Trung tâm Tin học

Giám đốc: ThS. Nguyễn Hoài Nam

12. Trung tâm Tư vấn Tổng hợp

Giám đốc: ThS. Nguyễn Quốc Định

13. Trung tâm Hoa ngữ

Giám đốc: ThS. Đinh Thị Thu Hà

14. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tổng hợp

Giám đốc: ông Trịnh Quốc Chương

Trợ lý tổng hợp: Nguyễn Phước Hoàng

Thư ký: Trần Thị Lệ Hiền

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 21 Tháng 8 2014 23:46 )