Home Phòng Ban
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tìm Kiếm

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế

Các Phòng Ban

Email In PDF.

 Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: ThS. Hà Anh Vũ

113

 Phòng Tổ chức, Cán bộ

Trưởng phòng: Ths. Đặng Quang Hoàng


112

 Phòng Kinh tế - Tài chính

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Bích Hiệp


115

 Phòng Máy tính

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hoài Nam


116

Phòng Nghiên cứu Khoa học

Trưởng phòng: TS. Phạm Ngọc Hiền

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế

Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Hoa


117

 Văn phòng

Chánh văn phòng: ThS. Võ Thị Anh Vy

111

 

 
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 21 Tháng 8 2014 23:42 )