Home Đào Tạo Kỹ Năng Mềm
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tìm Kiếm

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế

Kỹ Năng Mềm

Email In PDF.

Các khóa đào tạo được thiết kế cho lớp học từ 30 - 60 học viên.

A. Chương trình phát triển kỹ năng cá nhân:

Khoá đào tạo

Nội dung cơ bản

TG

1. Kỹ năng nhận thức & thấu hiểu bản thân

-1 Tôi là ai?
-2 Vai trò mỗi cá nhân
-3 Thành công
-4 Hạnh phúc
-5 Tách rời và quan sát

3 ngày

2. Kỹ năng khám phá & lãnh đạo bản thân

-6 Hiểu bản thân
-7 Mục đích sống
-8 Tầm nhìn
-9 Giá trị của bản thân
-10 Các trở ngại
-11 Đặt mục tiêu
-12 Chiến lược phát triển
-13 Kế hoạch hành động

5 ngày

3. Nghệ thuật sống hạnh phúc và thành đạt

-14 Thành công
-15 Mục tiêu SMART
-16 Kế hoạch triển khai STARS
-17 Giàu sang
-18 Hạnh phúc
-19 Bình an
-20 Thay đổi chính ta để sống hạnh phúc và thành đạt

3 ngày

4. Kỹ năng tư duy tích cực

-21 Tổng quan tư duy tích cực
-22 Hoạt động của não người
-23 Tiềm thức và ý thức
-24 Thói quen và niềm tin
-25 Sức mạnh trí tưởng tượng
-26 Tư duy để sống hạnh phúc và thành đạt

3 ngày

5. Kỹ năng quản lý stress

-27 Bản chất của stress
-28 Nguyên nhân của stress
-29 Các kỹ năng quản lý stress

3 ngày

6. Kỹ năng học qua trải nghiệm

-30 Nguyên tắc học tập
-31 Hiệu quả học tập
-32 Cơ chế tiếp nhận thông tin
-33 Nguyên tắc NATO-AFTA
-34 Ứng dụng VAK trong học tập
-35 Các công cụ học tập

1 ngày

7. Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo

-36 Sức mạnh bộ não
-37 Khởi tạo ý tưởng
-38 Sơ đồ tư duy
-39 Tám năng lực tư duy
-40 Sức mạnh của trí nhớ
-41 Sức mạnh trí tưởng tượng
-42 Tư duy dịch chuyển
-43 Tư duy hệ thống

3 ngày

8. Sáu chiếc mũ tư duy

-44 Lịch sử hình thành
-45 Tư duy song song
-46 Sáu chiếc mũ tư duy
-47 Ứng dụng sáu chiếc mũ tư duy vào công việc và cuộc sống

3 ngày

9. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

-48 Khái niệm giao tiếp
-49 Tầm quan trọng của giao tiếp
-50 Nguyên nhân thất bại trong giao tiếp
-51 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
-52 Giao tiếp và tinh thần hợp tác

2 ngày

10. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

-53 Khái niệm lắng nghe
-54 Tầm quan trọng của lắng nghe
-55 Nguyên nhân nghe không hiệu quả
-56 Chu trình lắng nghe
-57 Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
-58 Kỹ năng hồi đáp trong lắng nghe

3 ngày

11. Kỹ năng thuyết trình

-59 Chuẩn bị thuyết trình
-60 Cấu trúc bài thuyết trình
-61 Giao tiếp phi ngôn từ trong thuyết trình
-62 Sử dụng công cụ trực quan
-63 Câu hỏi và hồi đáp ý kiến thính giả
-64 Tâm lý và khích lệ hội trường

5 ngày

12. Kỹ năng thuyết phục

-65 Khái niệm thuyết phục
-66 Các chiến lược thuyết phục
-67 Các chiến thuật thuyết phục
-68 Các bí quyết thuyết phục

2 ngày

13. Kỹ năng hồi đáp

-69 Khái niệm hồi đáp
-70 Lợi ích của hồi đáp
-71 Các nguyên tắc hồi đáp
-72 Các cách hồi đáp

1 ngày

14. Kỹ năng tổ chức cá nhân và công việc

-73 Nguyên lý tổ chức
-74 Tổ chức nơi làm việc
-75 Loại bỏ sự bừa bộn
-76 Tổ chức hoạt động cá nhân
-77 Duy trì sự ngăn nắp

2 ngày

15. Kỹ năng quản lý thời gian

-78 Giá trị của thời gian
-79 Kẻ đánh cắp thời gian
-80 Nghệ thuật từ chối
-81 Lập kế hoạch dài hạn
-82 Lập thời gian biểu

2 ngày

16. Kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

-83 Bản chất giải quyết vấn đề
-84 5 P trong giải quyết vấn đề
-85 Quy trình giải quyết vấn đề
-86 Các công cụ giải quyết vấn đề
-87 Kỹ năng sáng tạo trong giải quyết vấn đề

3 ngày

17. Kỹ năng đặt câu hỏi

-88 Các loại câu hỏi
-89 Nghệ thuật đặt câu hỏi để đạt mục đích
-90 Câu hỏi trong thuyết trình
-91 Câu hỏi trong lắng nghe
-92 Câu hỏi trong bán hàng
-93 Lắng nghe chủ động và hồi đáp

2 ngày

18. Kỹ năng phỏng vấn tìm việc thành công

-94 Chuẩn bị phỏng vấn
-95 Viết đơn đề nghị tuyển dụng
-96 Làm hồ sơ tìm việc
-97 Các câu hỏi của nhà tuyển dụng
-98 Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng

2 ngày

19. Kỹ năng đọc hiệu quả

-99 Đọc ý tưởng chính
-100 Phương pháp tìm ý chính
-101 Phân biệt dữ kiện, ý kiến và khuynh hướng
-102 Đọc dữ kiện, ý kiến, ý tưởng và quan điểm
-103 Tìm hiểu mục đích và giọng văn của tác giả
-104 Đọc để phát triển cá nhân

2 ngày

20. Kỹ năng viết hiệu quả

-105 Chuẩn bị trước khi viết
-106 Dàn bài, mở đầu và kết luận
-107 Soạn thảo và hiệu đính
-108 Tư duy sáng tạo và tư duy lôgíc
-109 Mục đích, mô hình, chiến lược viết

2 ngày

B. Chương trình phát triển kỹ năng làm việc tập thể:

Khoá đào tạo

Nội dung cơ bản

TG

21. Phát triển tinh thần đồng đội (gồm hoạt động ngoài trời)

-110 Khái niệm đội công tác
-111 Tầm nhìn và sứ mệnh của đội
-112 Giá trị cốt lõi giúp đội thành công
-113 Yếu tố cấu thành đội làm việc hiệu quả
-114 Các hành vi hiệu quả trong đội
-115 Phát triển tinh thần đồng đội và hợp tác

3 ngày

22. Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể

-116 Chuẩn bị chương trình
-117 Thiết kế kịch bản
-118 Điều hành và kiểm soát
-119 Xây dựng các trò chơi
-120 Khích lệ người khác tham gia
-121 Kỹ năng đạo diễn hội trường

3 ngày

C. Chương trình phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp:

Khoá đào tạo

Nội dung cơ bản

TG

23. Kỹ năng lãnh đạo

-122 Khái niệm lãnh đạo
-123 Phân biệt lãnh đạo và quản lý
-124 Vai trò, trách nhiệm và công việc của một người lãnh đạo
-125 Nhận biết phong cách lãnh đạo hiệu quả
-126 Phương pháp lãnh đạo hiệu quả
-127 Lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3 ngày

24. Kỹ năng giao quyền

-128 Khái niệm giao quyền
-129 Phân loại giao quyền
-130 Nguyên tắc và thời điểm giao quyền
-131 Kỹ năng thực hiện các bước giao quyền
-132 Vận dụng tại doanh nghiệp/ tổ chức

2 ngày

25. Kỹ năng quản lý thay đổi

-133 Thay đổi là tất yếu
-134 Sự phản kháng thay đổi
-135 Khó khăn khi thay đổi
-136 8 bước thay đổi
-137 Các yếu tố thay đổi thành công
-138 Vai trò lãnh đạo
-139 Vai trò cá nhân với sự thay đổi

2 ngày

26. Xây dựng văn hóa  
doanh nghiệp

-140 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
-141 Vai trò của văn hoá doanh nghiệp
-142 Văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo
-143 Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp
-144 Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp

3 ngày

27. Quản trị tri thức

-145 Tổng quan về QTTT và kinh tế tri thức
-146 Các mô hình QTTT trong doanh nghiệp
-147 Âm dương, ngũ hành với quản trị tri thức
-148 Thực hành thói quen cốt lõi của QTTT
-149 Phương tiện và công cụ hỗ trợ QTTT
-150 Xây dựng chính sách QTTT
-151 Xây dựng lột trình thực hành QTTT

3 ngày

28. Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp

-152 Tại sao phải huấn luyện và kèm cặp
-153 Quy trình huấn luyện và kèm cặp
-154 Vai trò người kèm cặp
-155 Kèm cặp trong bối cảnh tổ chức
-156 Mối quan hệ kèm cặp
-157 Xây dựng chương trình kèm cặp

3 ngày

29. Kỹ năng ra quyết định

-158 Khái niệm và phân loại
-159 Sự việc, mục tiêu và ràng buộc
-160 Tìm giải pháp tối ưu
-161 Thực thi quyết định
-162 Đánh giá kết quả

2 ngày

30. Kỹ năng tạo động lực làm việc hiệu quả

-163 Khái niệm động lực làm việc
-164 Các lý thuyết mới nhất
-165 Kỹ năng tạo động lực làm việc
-166 Vận dụng tại doanh nghiệp/ tổ chức

3 ngày

31. Kỹ năng phỏng vấn cho nhà tuyển dụng

-167 Mục đích và mục tiêu tuyển dụng
-168 Tiêu chí đánh giá
-169 Xây dựng hệ thống câu hỏi
-170 Kỹ năng đặt câu hỏi
-171 Lắng nghe trong tuyển dụng
-172 Các phương pháp phỏng vấn

3 ngày

32. Kỹ năng quản lý xung đột

-173 Khái niệm xung đột
-174 Bản chất của xung đột
-175 Nguyên nhân xung đột
-176 Chiến thuật giải quyết xung đột
-177 Các kỹ năng quản lý xung đột

2 ngày

33. Kỹ năng điều hành họp/ hội thảo

-178 Chuẩn bị cho một cuộc họp
-179 Nguyên tắc điều hành họp
-180 Các công cụ điều hành
-181 Các kỹ năng điều hành
-182 Xử lý tình huống trong điều hành họp

5 ngày

34. Kỹ năng viết báo cáo

-183 Tổng quan về viết báo cáo
-184 Yêu cầu khi viết báo cáo
-185 Công cụ viết báo cáo
-186 Quy trình viết báo cáo
-187 Lưu trữ và tìm kiếm

2 ngày

35. Quan hệ công chúng - PR

-188 Khái niệm và vai trò của PR
-189 Sức mạnh và hạn chế của PR
-190 Xây dựng kế hoạch PR
-191 Phương tiện thông tin trong  PR
-192 Giải quyết khủng hoảng

5 ngày

36. Kỹ năng đàm phán

-193 Tổng quan về đàm phán
-194 Bản chất của quá trình đàm phán
-195 Các kiểu đàm phán
-196 Chuẩn bị đàm phán
-197 Kỹ năng mở đầu và kết thúc
-198 Cách thức lập luận đạt mục tiêu
-199 Kinh nghiệm trong đàm phán
-200 Nhân tố văn hoá trong đàm phán

5 ngày

37. Kỹ năng bán hàng

-201 Các khái niệm
-202 Nhận thức nghề bán hàng
-203 Các quy luật tâm lý bán hàng
-204 Các bước trong quá trình bán hàng
-205 Các kỹ năng bổ trợ
-206 Các cách đóng giao dịch

5 ngày

38. Kỹ năng dịch vụ khách hàng

-207 Khái niệm dịch vụ khách hàng
-208 Thấu hiểu khách hàng
-209 Các kỹ năng chăm sóc khách hàng
-210 Ứng xử với khách hàng khó tính
-211 Giải quyết xung đột với khách hàng
-212 Quản lý để chăm sóc khách hàng toàn diện

5 ngày

39. Kỹ năng điện thoại

-213 Tính chất của giao tiếp qua điện thoại
-214 Kỹ năng gọi điện thoại
-215 Luyện tập giọng nói và tư thế đàm thoại
-216 Kỹ năng trả lời điện thoại
-217 Xử lý tình huống trong giao tiếp điện thoại

3 ngày

40. Kỹ năng bán hàng đa cấp

-218 Bản chất của bán hàng đa cấp
-219 Nguyên tắc trong đa cấp
-220 Mục tiêu kinh doanh
-221 Huấn luyện và kèm cặp
-222 Các bí quyết thành công

3 ngày

41. Kỹ năng quản trị văn phòng

-223 Tổ chức công việc văn phòng
-224 Quản lý thời gian
-225 Nghi thức hành chính
-226 Lễ tân ngoại giao
-227 Soạn thảo văn bản
-228 Tổ chức và điều hành họp

5 ngày

42. Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

-229 Khái niệm
-230 Từ ý tưởng đến kế hoạch kinh doanh
-231 Kết cấu bản kế hoạch kinh doanh
-232 Mô tả công ty/ dự án
-233 Lập kế hoạch markeitng
-234 Lập kế hoạch sản xuất
-235 Lập kế hoạch tổ chức và quản lý
-236 Lập kế hoạch tài chính
-237 Phân tích rủi ro

5 ngày

D. Chương trình phát triển kỹ năng giảng dạy:

Khoá đào tạo

Nội dung cơ bản

TG

43. Kỹ năng giảng dạy

-238 Phương pháp đào tạo: học viên là trung tâm
-239 Các phương pháp đào tạo người lớn
-240 Cách học của người lớn và trẻ em
-241 Quy trình học qua trải nghiệm
-242 Thiết kế chương trình đào tạo
-243 Thái độ người giảng viên
-244 Các kỹ năng cần thiết của giảng viên

10 ngày

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 14 Tháng 8 2011 16:55 )