Home Đào Tạo Các Lớp Nghiệp Vụ Ngắn Hạn
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Tìm Kiếm

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế

Các Lớp Nghiệp Vụ Ngắn Hạn

Email In PDF.

1. Nghiệp vụ sư phạm gồm các môn học:

 • Tâm lý học đại cương
 • Tâm lý lứa tuổi và Tâm lý sư phạm
 • Tâm lý dạy học
 • Giao tiếp sư phạm
 • Thực hành giảng dạy

2. Quản trị hành chính văn phòng gồm các môn học:

 • Quản trị hành chính văn phòng
 • Soạn thảo văn bản, quản lý văn bản và tổ chức hội nghị
 • Nghiệp vụ văn thư
 • Công tác lưu trữ
 • Nghiệp vụ thư ký
 • Tổng quan về điều hành công sở

3. Nghiệp vụ báo chí gồm các môn học:

 • Phỏng vấn, phóng sự và điều tra
 • Nghị luận báo chí
 • Ngôn ngữ báo chí

4. Chuyên viên Marketing gồm các môn học:

Phần cơ bản bao gồm:

 • Marketing căn bản
 • Nghiên cứu thị trường
 • Tâm lý tiêu dùng
 • Phát triển sản phẩm mới
 • Phân phối
 • Chiến lược và kỹ thuật quảng cáo
 • Marketing thương mại
 • Marketing dịch vụ
 • Hoạch định khuyến mãi
 • Tổ chức sự kiện
 • Quan hệ cộng đồng

Phần nâng cao bao gồm:

 • Marketing kỹ thuật số
 • Quản trị thương hiệu
 • Hoạch định chiến lược và kế hoạch Marketing
 • Quản trị dự án Marketing
 • Truyền thông Marketing tổng lực

5. Chuyên viên PR gồm các môn học:

 • Tổng quan về PR
 • Kỹ năng tổ chức sự kiện
 • Kỹ năng lập kế hoạch cho một chiến dịch PR
 • Quan hệ trong PR nội bộ
 • Cách viết trong PR

6. Chuyên viên Tài chính – Ngân hàng gồm các môn học:

 • Tiền tệ ngân hàng
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Tín dụng ngân hàng
 • Thẩm định và tài trợ dự án đầu tư
 • Thanh toán Quốc tế
 • Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
 • Thị trường tài chính – Thị trường chứng khoán

7. Hướng dẫn viên du lịch gồm các môn học:

 • Tổng quan về du lịch Việt Nam
 • Kỹ năng giao tiếp trong du lịch
 • Tâm lý du khách và Giao tiếp nhân sự
 • Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam
 • Pháp chế du lịch
 • Tiền tệ và thanh toán Quốc tế
 • Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch